Szkoła Nauki Jazdy OSK Roberto

Szkolenia na wózki widłowe Roberto

Szkolenia BHP Roberto

Kursy BHP

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie BHP i Ppoż.:

 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • sporządzanie instrukcji stanowiskowych bhp,
 • analiza i oceny ryzyka zawodowego wraz z dokumentacją,
 • sporządzanie dokumentacji bhp: rejestry, zarządzenia wewnątrz-zakładowe, wykazy,
 • udział w postępowaniu powypadkowym wraz ze sporządzeniem stosowanej dokumentacji,
 • dobór środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz odzieży roboczej dla pracowników,
 • sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Szkolenia

Szkolenie wstępne powinno być przeprowadzane przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy. Szkolenie przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, uczniowie oraz stażyści.

Szkolenie wstępne składa się z dwóch etapów:

 • instruktaż ogólny -

Szkolenie zapewnia pracownikom zapoznanie się z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy, oraz z przepisami i zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy. Zapoznaje pracownika z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i ochrony przeciwpożarowej.
Czas trwania: minimum 3 godziny lekcyjne (3*45 min.)

 • instruktaż stanowiskowy – instruktaż na stanowisku pracy -

Szkolenie zapewnia pracownikom zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy oraz z ryzykiem zawodowym związanym
z wykonywaną pracą, a także ze sposobami ochrony przed zagrożeniami i metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.
Czas trwania: minimum 8 godz. lekcyjnych / pracownicy administracyjno–biurowi - minimum 2 godz lekcyjne.

 • szkolenie okresowe dla wszystkich grup pracowniczych -

Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja oraz ugruntowanie wiadomości i umiejętności pracowników w dziedzinie BHP nabytych podczas szkolenia wstępnego.

Pierwsze szkolenia okresowe należy przeprowadzić w okresie do:

 • dla osób będącymi pracodawcami lub osobami kierującymi pracownikami w okresie
  do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach,

 • dla osób zatrudnionych na pozostałych stanowiskach pracy w okresie do 12 miesięcy
  od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku.

Kolejne szkolenie okresowe:

 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych należy przeprowadzić nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne nie rzadziej niż raz w roku,

 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych – co 6 lat,
  dla pracowników na pozostałych stanowiskach - co 5 lat.

Cennik

Ceny szkoleń wstępnych i okresowych ustalane są indywidualnie zależności od ilości szkolonych pracowników wykonanie oceny ryzyka zawodowego sporządzenie odpowiedniej dokumentacji,
ustalenie przyczyn wypadku przy pracy i sporządzenie dokumentacji – ustalane są indywidualnie.

Usługi wykonujemy:

 • Profesjonalnie.
 • Terminowo.
 • Dostosowując się do indywidualnych potrzeb.
 • Zapewniając konkurencyjne ceny.

Szkolenia przeprowadzamy w siedzibie naszej firmy oraz na terenie całej Polski.

(C) 2013 - 2021 FHU 'ROBERTO' ROBERT ZŐLLNER NOWA DĘBA realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies